Motverka könsstympning - bryt tystnaden!

Det lever ca 38.000 könsstympade flickor och kvinnor i Sverige idag. Därmed har Sverige högst prevalens bland de europeiska länderna. Såväl svensk som internationell lagstiftning sanktionerad av FN förbjuder könsstympning. Ändå finns det åtminstone ca 130 miljoner könsstympade flickor och kvinnor runtom i världen och varje år utsätts ca 3 miljoner unga flickor för risken att könsstympas (UNICEF 2015, WHO 2015). Övergreppet innebär livslångt lidande för de överlevande, lidande i det tysta. Nu bryter Desert Flower Foundation Scandinavia tystnaden runt könsstympning och bjuder in till ett antal föreläsningar som belyser könsstympning av unga flickor och kvinnor. Med hjälp av forskning och kunskap vill vi skapa förutsättningar för yrkesverksamma som möter unga flickor och kvinnor som riskerar att könsstympas eller som är könsstympade att ge rätt stöd och hjälp.
 

Varmt välkomna till våra seminarier, lär dig mer om könsstympning och hjälp oss att bryta tystnaden!

Desert Flower Foundation Scandinavia

Skriv datum för det seminarium du vill gå på Måndag 1/2, Tisdag 2/2, Onsdag 3/2, Torsdag 4/2 eller Fredag 5/2