Om Desert Flower Foundation Scandinavia

 

Desert Flower Foundation Scandinavia, en ideell organisation och insamlingsstiftelse med en styrelse och expertråd, var etablerat i januari 2015 i Stockholm av sakkunniga yrkespersoner med specialkunskap kring medicin, gynekologi, obstretik, barnmorskor, rekonstruktiv plastikkirurgi, forskning, sexologi, psykoterapi men även inom internationella relationer, statsvetenskap, juridik och affärsverksamhet samt överlevande av könsstympning. Desert Flower Foundation Scandinavia har som mål med att kämpa mot könsstympning i Sverige och på sikt andra Nordiska länder och nå ut till redan utsatta flickor/kvinnor som behöver hjälp/vård.

 

Hur verkar vi? 

Vi verkar främst genom utbildning och information til sjukvårdspersonal och andra verksamma som kan komma i kontakt med könsstympade flickor/kvinnor. Detta för att kunna förebygga och upptäcka flickor i riskzonen i tid, men även att förmedla kunskapen vår expert team har i behandling och bemötande av könsstympade flickor/kvinnor. I övrigt arbetar vi för att väcka medvetenhet om problemet med könsstympning genom olika aktiviteter.

 

Safa 3 år gammal foto (c) desert flower foundation