mar-863626_1920 (1).jpg
mar-863626_1920 (1).jpg

Om könsstympning


Vad är könsstympning?

SCROLL DOWN

Om könsstympning


Vad är könsstympning?

 

Könsstympning

Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som praktiserats i mer är 2000 år. Runt om i världen beräknas över 200 miljoner kvinnor vara drabbade.  Tre miljoner flickor/kvinnor drabbas varje år. Med andra ord stympas en flicka var 11:te sekund i över 30 olika länder. Det utförs oftast utan bedövning och verktyget är oftast en kniv, glasskärva eller ett rakblad. I hälften av länderna stympas flickorna innan de hunnit fylla 5 år. Resterande utsätts då de är mellan 5-14 år gamla. Ingreppet innebär att man skär bort delar av blygdläppar och klitoris. Den grövsta formen kallas infibulering där klitoris, tillsammans med inre och yttre blygläppar avlägsnas och huden sys därefter ihop och kvar lämnas några millimeterstor öppning, där urin och menstruationssblod kan eller inte kan passera. Ingreppet medför stora hälsorisker så som infektion, blödning, smärta, menstruation- och miktionsbesvär men även svårigheter vid förlossning med dödlig risk för mor och barn.

I Europa beräknas att 500.000 är drabbade och att 180.000 är i riskzonen. Sverige med en befolkningsmängd på 9.593.000 (SCB 2013) har den högsta prevalensen i Europa per invånare. Man räknar med att 38.000 fickor/kvinnor är drabbade och av dessa är 7000 under 18 år. Uppskattningsvis är det 19.000 flickor som bor i Sverige som är i riskzon att bli könsstympad (Socialstyrelsen 2015). 

 

Förekomst av könsstympning i Afrika och Mellanöstern. Desto mörkare färg, desto högre förekomst av könsstympning. 

Källa: Johnuniq (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Var sker könsstympning?

Kvinnlig könsstympning (engelska: female genital mutilation, FGM) sker främst i Afrika. Speciellt vanligt är det i nordöstra, östra och västra delen av kontinenten. Det sker även i mellanöstern, i sydöstra Asien och blir allt vanligare bland europeiska migranter. Enligt Världshälsoorganisationen WHO (World Health Organisation) uppskattas att över 130 miljoner kvinnor världen över är drabbade av könsstympning. 

Vilka olika typer av könsstympning existerar?

Världshälsoorganisationen (WHO) kategoriserar könsstympning i fyra typer:

  • Typ I. Helt eller delvis avlägsnande av klitoris och/eller förhuden (”Sunna-könsstympning”)
  • Typ II. Helt eller delvis avlägsnande av klitoris, förhuden och inre blygdläppar med eller utan borttagande av yttre blygdläpparna. 
  • Typ III. Avlägsnande av klitoris och inre blygdläppar, eller delar av dessa samt försnävning av vaginalöppningen  (”infibulation – även kallad ”Pharaonic Circumcision”). Efter att de återstående delarna av inre blygdläpparna har sytts ihop lämnas ett litet hål (i olika storlek att liknas med ett knappnålshuvud) för urinering och menstruationsflöde.
    Ärren efter ingreppet öppnas vid samlag och födsel, vilket i sin tur leder till ytterligare smärta. Denna typ av könsstympning är främst utbrett kring Afrikas horn och i närliggande områden som Somalia, Djibouti och Eritrea, tillika norra Sudan och södra delarna av Egypten. Denna typ av könsstympning är den svåraste typen av FGM.
  • Typ IV. I denna kategori ingår alla andra typer av ingrepp som skadar eller stympar de kvinnliga könsdelarna. Här ingår alltså alla typer av piercning, beskärning eller töjning av klitoris och blygdläpparna. Även bränning eller ärrbildande procedurer som skadar nämnda könsdelar eller den vaginala öppningen, ingår i denna kategori. Typ 4 omfattar även procedurer där frätande ämnen eller örter placeras inuti vaginan i syfte att gör området snävare.

Vem utför könsstympning?

FGM, eller könsstympning, utförs ofta av så kallade omskärare. Dessa är ofta kvinnor med hög social status. Operationerna utförs även av bland annat barnmorskor, och vid vissa tillfällen av sjuksköterskor, läkare och så kallade ”healers”. Proceduren utförs oftast utan bedövningsmedel och under ohygieniska förhållanden.

 

Vilka konsekvenser leder könsstympning till?

Kvinnlig könsstympning leder till svåra hälsoproblem, psykiska som fysiska. Konsekvenserna uppstår oftast i direkt anslutning till ingreppet och kan leda till omfattande blödningar, infektioner, stelkramp, förlamning av urinblåsan och blodförgiftning. Könsstympning kan även leda till dödsfall. Blödningarna som uppstår kan leda till att sjukdomar som AIDS och HIV sprids, detta främst med tanke på att smutsiga och/eller icke-desinficerade instrument används vid ingreppen. Bland de psykiska trauman som könsstympning leder till kan förlusten av den sexuella tillfredsställelsen sägas ingå. 

 

Källor:
www.socialstyrelsen.se
www.who.int
www.un.org
www.unicef.se